با استفاده از واقعیت مجازی

بالاترین حد اثربخشی 
آموزش های مجازی را تجربه کنید.

 

پلتفرم واقعیت مجازی لایفا

در صنعت، بسیاری از آموزش ها نیازمند کار به صورت عملی هستند. اما با توجه به محدودیت ها و خطراتی که برخی از محیط های صنعتی برای آموزش دارند، ضرورت شبیه سازی برخی از محیط ها و تجهیزات صنعتی برای آموزش امری ضروری می باشد.

در همین راستا یکی از ابزارهای کاربردی برای انواع شبیه سازی های آموزشی فناوری واقعیت مجازی(VR – Virtual Reality) می باشد.

پلتفرم یادگیری مبتنی بر واقعیت مجازی لایفا، این امکان را به سازمان ها می دهد تا محیط های شبیه سازی آموزشی خود را این بستر پیاده سازی نمایند و در اختیار ذینفعان خود قرار دهند.

مشاهده فیلم برخی از محیط های واقعیت مجازی ساخته شده توسط ما

 
 

برخی از نمونه کارهای قابل ساخت توسط تیم واقعیت مجازی لایفا