parallax background

 

 

 

با استفاده از واقعیت مجازی در 

بالاترین حد اثربخشی را 
  در سازمان خود تجربه کنید.

 

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ با واقعیت مجازی

استفاده از واقعیت مجازی در اطفاء حریق، اتش‌نشانی و عملیات نجات و امداد، به عنوان یک ابزار تمرینی بسیار مؤثر، توانسته است تمرین و آمادگی تیم‌های اطفاء حریق و امداد و نجات را به سطح جدیدی ارتقاء دهد.

این فناوری امکان ایجاد محیط‌های مجازی با شبیهیت بسیار بالا، آتش سوزی و موقعیت‌های خطرناک را فراهم می‌کند. این امر به تیم‌های اتش‌نشانی اجازه می‌دهد تا عملیات خود را در شرایط واقعی تجربه کنند، مهارت‌های اطفاء حریق و اجرای دقیق تکتیک‌های امداد و نجات را در پرسنل تقویت کنند و به بهبود هماهنگی در عملیات اضافه کنند.

به علاوه، واقعیت مجازی می‌تواند در آموزش افراد جدید و به‌روزرسانی تکنیک‌های اطفاء حریق و امداد و نجات در تمامی صنایع مورد نیاز مؤثر باشد و در نهایت به تقویت امنیت و کاهش خطرات حریق و حوادث وابسته به آن کمک می نماید.

 
parallax background

برخی از نمونه کارهای قابل ساخت توسط تیم واقعیت مجازی لایفا